Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Součástí veřejné služby je také dopravní obslužnost, kterou se rozumí zabezpečení veřejné dopravy především do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení, apod. Základní dopravní obsluha území veřejnou dopravou se považuje za součást základních sociálních práv občana Evropské unie. Rozsah sítě a přepravní možností linkové autobusové dopravy i železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů.

V roce 2005 Zlínský kraj založil organizaci Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., se základním cílem, kterým je realizace dopravních zájmů kraje a jeho občanů v zajištění maximálního uspokojení přepravních potřeb veřejné dopravy při kontrolovatelném využití přiměřených dotací. Jeho úkolem je také zkvalitnění objednávky veřejné dopravy na principu páteřní obsluhy efektivně podloženou železniční dopravou, s návazností na linkovou autobusovou a městskou veřejnou dopravu (s minimalizací souběhů), postupného dobudování Integrovaného dopravního systému a zkvalitnění vozového parku celého systému hromadné dopravy.

První „Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje na léta 2012 – 2016" (PDO ZK) byl zpracován v roce 2011, schválený usnesením (č. 1133/R24/11) Rady Zlínského kraje (RZK) dne 12. 12. 2011. Usnesením RZK (č. 0439/R11/16) ze dne 6. 6. 2016 byl tento PDO aktualizován na léta 2012 – 2019. V souvislosti se změnami v oblasti otevírání trhu veřejné dopravy, novými smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících a koncepcemi zajištění dopravní obsluhy, byla usnesením RZK (č. 0080/R03/20) ze dne 27. 1. 2020 prodloužena platnost PDO na léta 2012-2019 do konce roku 2020.

Pro období 2021 – 2025 s výhledem do roku 2030 byl zpracovaný Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje, který byl schválen usnesením (č. 0155/R07/21) Rady Zlínského kraje dne 22. 02. 2021.

Zpracovaný Plán dopravní obslužnosti území (Dopravní plán, nebo také PDO) a jeho jednotlivé části ukazují na nutnost individuálního přístupu k zajištění přepravních potřeb obyvatel Zlínského kraje. Základem je aby:  „Systém veřejné dopravy Zlínského kraje byl vnímán jako alternativa k individuální dopravě, kde je v souladu s poptávkou po mobilitě a udržitelností financování zajištěn kvalitní, funkční, spolehlivý a stabilní systém rychlé, pravidelné a konkurenceschopné intervalové a přístupné veřejné dopravy, s důrazem na dostupnost základní infrastruktury, bezpečnost a podporu ekologických forem dopravy s využitím technických a technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy a vytváření podmínek pro jejich vzájemnou spolupráci.“

Strategické cíle rozvoje veřejné dopravy Zlínského kraje:

  1. Veřejná doprava - atraktivní alternativa k IAD
  2. Dostupná veřejná doprava bez bariér
  3. Chytrá řešení veřejných služeb mobility

Tyto principy naplní rychlá a spolehlivá nabídka veřejné dopravy, rozvoj Integrace dopravy, kultura cestování a vysoký standard veřejné dopravy, ekonomicky udržitelný systém financování, kapacitní a bezpečná infrastruktura, přístupnost služeb mobility pro osoby se specifickými potřebami, moderní informační a odbavovací systémy veřejné dopravy.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru