Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Plán rozvoje Zlínského kraje (dále Plán rozvoje) je dokument, jehož základním účelem je sledování naplňování Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK 2030) v daném dvouletém období. SRZK 2030 byla schválena 4. 5. 2020 Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 0809/Z26/20.

Plán rozvoje přináší komplexní pohled na plnění jednotlivých cílů SRZK 2030 ve všech řešených oblastech. Sleduje plnění specifických cílů SRZK 2030 v kontextu plánovaných a realizovaných aktivit v jednotlivých letech a na ně vynaložených prostředků z veřejných rozpočtů, zejména rozpočtu Zlínského kraje a jeho výhledu pro dané období.

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 28.2.2022, usnesení č. 0278/Z09/22, platnost dokumentu do roku 2023.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru