Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Poznámka: Nadpisy jednotlivých dokumentů níže jsou interaktivní a přesměrují Vás na podrobnější odkaz k dané koncepci.

Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Na základě úkolu uloženého Radou Zlínského kraje dne 6.2.2023 usnesením č. 0108/R04/23 byl zpracován návrh aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030. Návrh aktualizace byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 4.3.2024 (usnesení č. 0700/Z22/24).

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Dokument schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 4.5.2020 usnesením č. 0809/Z26/20.

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválila Rada Zlínského kraje 22.2.2021, č. usnesení 0130/R07/21, platnost dokumentu do roku 2030.

Plán rozvoje
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Plán rozvoje přináší komplexní pohled na plnění jednotlivých cílů SRZK 2030 ve všech řešených oblastech. Sleduje plnění specifických cílů SRZK 2030 v kontextu plánovaných a realizovaných aktivit v jednotlivých letech a na ně vynaložených prostředků z veřejných rozpočtů, zejména rozpočtu Zlínského kraje a jeho výhledu pro dané období.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru