Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 (zkráceně SRZK 2030) je základním strategickým rozvojovým dokumentem Zlínského kraje pro období do roku 2030. Potřeba jeho zpracování vychází ze zákona o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Hlavním cílem SRZK 2030 je stanoveni priorit a cílů do dalších let. SRZK 2030 přináší a rozpracovává dlouhodobou vizi rozvoje kraje a současně reaguje na rozvojové trendy a politiky EU a České republiky.

Původní dokument byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje v květnu 2020.

  • SRZK 2030 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 4.5.2020 usnesením č. 0809/Z26/20.

Na základě úkolu uloženého Radou Zlínského kraje dne 6.2.2023 usnesením č. 0108/R04/23 byl zpracován návrh aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030. Předkládaný materiál je tedy souhrnem této aktualizace, která reflektuje výrazné dopady změněných podmínek v ČR i světě v období let 2020 – 2022.

  • Aktualizace SRZK 2030 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 4.3.2024 (usnesení č. 0700/Z22/24).

Plán rozvoje Zlínského kraje

Plán rozvoje Zlínského kraje (dále Plán rozvoje) je dokument, jehož základním účelem je sledování naplňování SRZK 2030 v daném dvouletém období.

  • Plán rozvoje přináší komplexní pohled na plnění jednotlivých cílů SRZK 2030 ve všech řešených oblastech. Sleduje naplňování Priorit SRZK 2030 v kontextu plánovaných a realizovaných aktivit v jednotlivých letech a na ně vynaložených prostředků z veřejných rozpočtů, zejména rozpočtu Zlínského kraje a jeho výhledu pro dané dvouleté období.
  • Aktuální Plán rozvoje byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.6.2024, usnesení č. 0756/Z24/24, platnost dokumentu do roku 2025.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru