Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Podhostýnský mikroregion

IČO:                                                        696 49 740

Sídlo svazku:                                     Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

ID schránky:                                       kca3jsx

Ev. číslo:                                               DSO 2102

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv
 • zastupování členských obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami ve věcech zájmů regionu
 • hospodaření s majetkem členských obcí, který do svazku členské obce vložily, a hospodaření s majetkem získaným vlastní činností svazku
 • společný postup při dosahování ekologické stability regionu
 • propagace svazku a zájmového území
 • všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • koordinace územního plánování v zájmovém území
 • rozvoj cestovního ruchu v zájmovém území
 • ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec

Orgány svazku:

 • Členská schůze
 • Předsednictvo (předseda, místopředseda, 3 členové)  
 • Revizní skupina

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Milan Šindelek Komárno 111, 768 71 Kroměříž předseda od 24. 6. 2016
Mojmír Heryán Novoveská 854, 768 61 Bystřice pod Hostýnem místopředseda od 9. 12.2022
Jiří Ott Komárno 111, 768 71 Kroměříž místopředseda

od 14. 12. 2018

do 8. 12. 2022

Mgr. Zdeněk Pánek Na Zahrádkách 803, 768 61 Bystřice pod Hostýnem místopředseda

od 24. 11. 2006

do 13. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Jménem svazku jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti jedná jménem svazku navenek místopředseda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               17. 2. 1999                                                                                             Pod číslem: vnitř. S-12/99/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              9. 3. 2023                                                                                               Pod číslem:  KUZL 21811/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Blazice 479 30 292 17. 2. 1999  
Brusné 002 87 091 17. 2. 1999  
Bystřice pod Hostýnem 002 87 113 17. 2. 1999  
Chomýž 002 87 237 17. 2. 1999  
Chvalčov 004 88 895 17. 2. 1999  
Jankovice 002 87 288 17. 2. 1999  
Komárno 002 87 326 17. 2. 1999  
Loukov 002 87 440 17. 2. 1999  
Mrlínek 479 34 701 17. 2. 1999  
Osíčko 002 87 563 17. 2. 1999  
Podhradní Lhota 002 87 610 17. 2. 1999  
Rajnochovice 002 87 661 17. 2. 1999  
Rusava 002 87 709 17. 2. 1999  
Slavkov pod Hostýnem 002 87 733 17. 2. 1999  
Vítonice 003 80 873 17. 2. 1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru