Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2022

Název programu

Finanční
alokace
(mil. Kč)

Termín
vyhlášení
programu

Příjem žádostí od - do

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 

 

 

RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury 19,040 21.12.2021 pro DT1 a 2 24. 1.  2022 - 22. 7. 2022, 12:00 hodin
pro DT 3 24. 1.  2022 - 25. 2. 2022, 12:00 hodin
RP02-22 Program na podporu obnovy venkova 50,881 21.12.2021 24.01.2022 - 24.02.2022, 12:00 hodin
RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji 1,200 22.12.2021 24. 1. 2022 - 18. 2. 2022, 12:00 hodin
RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 0,800 21.12.2021 25. 1.2022 - 10. 2.2022, 12:00 hodin
RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování 0,800 21.12.2021 25. 1.2022 - 11. 2.2022, 12:00 hodin
RP08-22 Podpora včelařství ve Zlínském kraji 1,000 21.12.2021 24. 1. 2022 - 18. 2. 2022, 12:00 hodin
RP11-22 Besip Zlínského kraje 1,850 21.12.2021 24. 1. 2022 - 5. 3. 2022, 12:00 hodin
RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 9,800 21.12.2021 21.01.2022-10.02.2022, 11:00 hodin
RP14-20 Vouchery asistence projektu smart akcelerátor ZK II
(program je vyhlášen na období 2020-2022)
  05.05.2020 05.06.2020 - 30.06.2022, 12:00 hodin 
(podrobnosti viz Program)
RP16-22 Stipendijní program pro zdravotnické obory 0,750 11.05.2022 13. 6. 2022 - 28. 10. 2022, 13:00 hodin
RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích 6,000 22.12.2021 24. 1. 2022 - 18. 2. 2022, 12:00 hodin
RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK 0,800 22.12.2021 24.01.2022 - 11. 2. 2022, 12:00 hodin
RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení
v oblasti prevence rizikových typů chování
0,700 21.12.2021 24. 1. 2022 - 11. 2. 2022, 12:00 hodin
RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu
(program je vyhlášen na období 2021-2022)
15,000 27.04.2021 28.5.2021 - 7.6.2021, 12:00 hodin (1. kolo)/ 
16. 7. 2021 - 21. 7. 2021, 12:00 hodin (2. kolo)
21. 3. 2022 - 25. 3. 2022, 12:00 hodin (3. kolo)
RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+ 6,000 20.9.2022 21.11. - 20.12. 2022 11:30 hod
RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji 3,000 18.10.2022 21. 11. 2022 - 31. 8. 2026, 15 hodin,
nebo - vyčerpání finanční alokace Programu

KULTURA

 

 

 

KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí 
regionálního významu
5,000 21.12.2021 21. 1. 2022 - 31. 1. 2022, 15:00 hodin (1. kolo)
2. 5. 2022 - 13. 5. 2022, 10:00 hodin (2. kolo) 
KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu 5,000 21.12.2021 24.01.2022 - 04.02.2022, 12:00 hodin
KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji 6,000 21.12.2021 22. 1. 2022 - 28. 3. 2022, 12:00 hod.
KUL05-22 Otevřené brány 1,500 21.12.2021 24. 1. 2022 - 8. 2. 2022, 12:00 hodin
KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu 2,500 31.1.2022 3. 3. 2022 - 14. 3. 2022, 12:00 hodin

SOCIÁLNÍ VĚCI

 

 

 

SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2,300 21.12.2021 24.01.2022 -  14.02.2022

MLÁDEŽ A SPORT

 

 

 

MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu 4,000 22.12.2021 24. 1. 2022 - 16. 2. 2022, 16:00 hodin (1. kolo)/ 
16. 5. 2022 - 8. 6. 2022, 16:00 hodin (2. kolo)
MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel 5,000 22.12.2021 24. 1. 2022 - 16. 2. 2022, 16:00 hodin
MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu 22,500 22.12.2021 24. 1. 2022 - 16. 2. 2022, 16:00 hodin
MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách 1,500 22.12.2021 24. 1. 2022 - 16. 2. 2022, 16:00 hodin

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru