Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj prostřednictvím svých 12 příspěvkových organizací, které v oblasti sociální zřizuje, zabezpečuje v organizačních jednotkách rozptýlených po kraji poskytování různých typů sociálních služeb. Služby jsou poskytovány především formou pobytovou, ale rovněž i formou ambulantní či terénní.
Seznam všech příspěvkových organizací v oblasti sociální zřizovaných Zlínským krajem naleznete níže.

Aktuální informace

V období posledních několika let procházejí některé příspěvkové organizace v oblasti sociální procesem restrukturalizace.  Důvodem je zajištění efektivnějšího řízení organizací, které byly velmi rozdílné velikostí rozpočtu, počtem poskytovaných služeb, počtem klientů i zaměstnanců.
 
Zastupitelstvo Zlínského kraje souhlasilo usnesením č. 0307/Z11/22, ze dne 2. 5. 2022 se Záměrem restrukturalizace příspěvkových organizací v oblasti sociální. 
Od 1. 1. 2022 došlo ke sloučení organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. a Domova na Dubíčku, p. o.
Název nově sloučené organizace zůstal: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace.
Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení organizací Dětské centrum Zlín, p. o. a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.
Název nově sloučené organizace zní: Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace.
Od 1. 1. 2023 došlo k vyčlenění několika služeb na Kroměřížsku z největší příspěvkové organizace, Sociální služby Uherské Hradiště.
Vznikla úplně nová organizace s názvem Sociální služby Haná, příspěvková organizace.
 
Zastupitelstvo Zlínského kraje souhlasilo usnesením č. 0555/Z18/23, ze dne 19. 6. 2023 se změnou Záměru restrukturalizace příspěvkových organizací Zlínského kraje v sociální oblasti. 
Jedná se o původně plánovaný krok, vyčlenění další části služeb z organizace Sociální služby Uherské Hradiště, nyní na Uherskobrodsku. Změna záměru spočívá ve sloučení vyčleněné části s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Luhačovice, p.o.
Od 1. 1. 2024 vznikla nově sloučená organizace na Uherskobrodsku/Luhačovicku s názvem Sociální služby Olšava, příspěvková organizace.
 
Žádná z provedených změn nemá dopad na kvalitu poskytovaných služeb,  předmětné sociální služby zůstávají poskytovány ve stejné kapacitě, na stejném místě poskytování.  
 

Aktuální přehled příspěvkových organizací v oblasti sociální zřizovaných Zlínským krajem

Po kliknutí na název každé organizace se dostanete na jejich webové stránky, kde naleznete potřebné kontakty a informace o poskytovaných službách.  
Podrobné informace o poskytovaných službách z Registru poskytovatelů jsou dostupné ZDE.
 
 

se skládá z následujících organizačních jednotek:

 • Domov pro seniory Buchlovice
 • Domov pro seniory Uherské Hradiště
 • Domov pro seniory Uherský Ostroh
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
 • Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením
 • Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště

a poskytuje tyto typy sociálních služeb:

 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • chráněné bydlení 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSETÍN, příspěvková organizace

 

se skládá z následujících organizačních jednotek:

 • Domov pro seniory Jasenka - Vsetín
 • Domov pro seniory Karolinka
 • Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
 • Domov pro seniory Valašské Meziříčí
 • Centrum bydlení Rožnovsko 
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko
 • Domov se zvláštním režimem Pržno

 

a poskytuje tyto typy sociálních služeb:

 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • chráněné bydlení 

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY HANÁ, příspěvková organizace