Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Před podáním žádosti je nutno provést registraci v modulu. Návod pro registraci v modulu i pro podání žádosti naleznete na adrese : eagri.cz/mpz

POZOR!!!

  • dotační období pro splnění předmětu příspěvku  je 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
  • nejzašší termín pro podání žádosti elektronicky i doložení žádosti s přílohami na   

  podací místo je 31. 8. 2022.

  (rozhodující pro termín podání je razítko z podací pošty nebo odeslání z datové schránky)

 

UPOZORNĚNÍ !!!!

  • od 1.7.2022 – 10.7.2022 bude modul pro žadatele nedostupný
  • žádosti o myslivecké příspěvky (program G) zahrnující příspěvek na snižování počtů prasete divokého bude možné odeslat až po nahrání evidence SVS s údaji o vyšetřených prasatech (odhadem v druhé polovině července).
  • právnické osoby povinné evidovat své skutečné majitele předkládají s žádostí o příspěvek úplný výpis z evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) .

 

Za dotační  období je možno podat jen 1 žádost !!!(různé příspěvky uvést v rámci jedné žádosti).      

  • po elektronickém vyplnění je nutno žádost z modulu vytisknout a v papírové formě poslat s povinnými přílohami na podací místo, případně odeslat z datové schránky na podací místo.

 

Podací místo:  Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Termín pro podání žádostí: do 31. 8. 2022

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru