Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VÝZVA PRO AMICIS MUSAE 2023

PRO AMICIS MUSAE („Přátelům múz") je ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Ve Zlínském kraji je cena udělována od roku 2005 na základě Pravidel schválených Radou Zlínského kraje, zpravidla jednomu kandidátovi, jež je vázán ke Zlínskému kraji (trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje, atp.). Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu a finančního daru.

Prvním oceněným se stal v roce 2005 PhDr. Karel Pavlištík, CSc., pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za výzkumnou, publikační, výstavní a folkloristickou činnost, kterou významně přispěl k zachování a rozvoji tradiční lidové kultury a zejména folkloru jednotlivých regionů Zlínského kraje.

V roce 2006 byl oceněn spisovatel Pavel Hejcman z Bystřice pod Hostýnem za celoživotní rozsáhlé literární dílo.

V roce 2007 obdržel ocenění literární kritik a editor Mojmír Trávníček z Nového Hrozenkova za celoživotní významnou ediční a literárně kritickou činnost.

V roce 2008 byl oceněn PRO AMICIS MUSAE etnograf PhDr. Josef Jančář, CSc. za celoživotní vědeckou i praktickou činnost v oblasti tradiční lidové kultury a její popularizaci v mezinárodním měřítku.

Oceněným v roce 2009 se stal Otmar Oliva z Velehradu za rozvoj tradice křesťanského kulturního dědictví a šíření dobrého jména moravského umění v zahraničí.

V roce 2010 získala ocenění Mgr. Helena Chybová za svoji soustavnou práci na záchranných archeologických výzkumech, literární činnost především za knihu Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města.

Dalším držitelem ceny PRO AMICIS MUSAE byl v roce 2011 Mgr. Jiří Severin, cenu získal za významný přínos kultuře regionu za celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou a organizační práci, za propagaci kultury Zlínského kraje v zahraničí a za autorský podíl na významných projektech, především Muzeu lidových pálenic.

V pořadí již osmou držitelkou ceny PRO AMICIS MUSAE v roce 2012 se stala PhDr. Eva Urbachová za celoživotní etnografickou práci, za zásluhy při vybudování stálé expozice o lidové výrobě, krojích a obyčejích v Muzeu regionu Valašsko.

V roce 2013 převzali ocenění poprvé v historii dva laueráti: spisovatel Josef Holcman a hudební skladatel Václav Maňas mladší. Josef Holcman ocenění získal za soustavnou literární a publikační činnost, Václav Maňas mladší za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské hudby.

Rovněž v roce 2014 se uskutečnilo slavnostní předání ceny „PRO AMICIS MUSAE" za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Držitelem ceny letošního ročníku se stal známý publicista a spisovatel PaedDr. Jiří Jilík. Jiří Jilík působil jako šéfredaktor Slováckých novin, napsal několik filmových scénářů a televizních dokumentů, je autorem a spoluautorem více než dvou desítek knižních titulů s tématikou lidové kultury a regionální historie.

V roce 2015 udělil Zlínský kraj ocenění dvěma laureátkám. Paní Vlasta Grycová získala ocenění za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za péči o lidové tradice v oblasti písňové tvorby a její zásluhy při spoluzaložení Ženského pěveckého sboru ve Strání. Paní PhDr. Věra Kovářů byla oceněna za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje zasahující do celé řady kulturních oblastí od dokumentace a záchrany tradičních lidových staveb v terénu až po lektorskou činnost či roli etnografky a organizátorky-autorky mnoha kulturních pořadů.

Ve dvanáctém ročníku (2016) bylo ocenění PRO AMICIS MUSAE předáno paní MUDr. Evě Novákové za její celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za realizaci zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V Baťově vile ve Zlíně se v roce 2017 uskutečnilo slavností předání ocenění PRO AMICIS MUSAE paní Růženě Děcké za její celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za celoživotní propagaci cimbálu, lidových a folklorních tradic.

V roce 2018 na Velehradě získala ocenění PRO AMICIS MUSAE paní PhDr. Jana Spathová za mimořádný celoživotní přínos v oblasti záchrany, popularizace a rehabilitace památkového fondu na území Zlínského kraje s národním přesahem.

V rodných Vizovicích získal v roce 2019 ocenění PRO AMICIS MUSAE pan Boleslav Bolívka za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Současně bylo uděleno Záslužného vyznamenání II. stupně hejtmanem Zlínského kraje panu PhDr. Pavlovi Popelkovi, CSc., za rozsáhlou systematickou práci v oblasti kultury ve Zlínském kraji. Vzhledem k životním jubileum a záslužné práci v oblasti kultury ZK byly uděleny pamětní medaile za mimořádné celoživotní hudební počiny pro pana Vladimíra Blešu, Karla Dýnku, Františka Macka a Antonína Veselku.

Základní umělecká škola v Uh. Hradišti byla v roce 2020 místem, ve kterém získal za svůj dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu ocenění PRO AMICIS MUSAE pan Jiří Pavlica.
Při slavnostním aktu bylo hejtmanem Zlínského kraje uděleno záslužné vyznamenání II. stupě "in memoriam" Jitce Šuranské, která svým ojedinělým hudebním šarmem přispěla ke zviditelnění Zlínského kraje na celém území České republiky a v zahraničí.

Za rok 2021 obdržel ocenění výtvarník Josef Ruszelák za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. O udělení ceny se dozvěděl už koncem roku 2021, ale vzhledem k epidemiologické situaci se nemohl uskutečnit slavnostní ceremoniál. Ten se podařilo zrealizovat až v květnu roku 2022, kdy byly slavnostně vyznamenány i další osobnosti kulturního života.

Za rok 2022 obdržela v Uherském Hradišti ocenění paní Ladislava Košíková za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Paní Košíková je významnou choreografkou, uměleckou vedoucí taneční složky souboru Hradišťan a pedagožkou.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru