Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PROGRAM PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2016

Radou Zlínského kraje dne 25. 4. 2016, usnesením č. 0325/R08/16 byl schválen dokument  "Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji".

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možné podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z Programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji“ prostřednictvím k tomu určených formulářů, které naleznete níže, a to v termínu od 27. 5. 2016 do 30. 5. 2016 včetně.

Kontaktní osoba:

Bc. Zárubová Marcela

Tel. 577 043 841

E-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru