Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Sdružení Mikroregion Rožnovsko

IČO:                                                        702 38 642

Sídlo svazku:                                    Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ID schránky:                                      qeakrmt 

Ev. číslo:                                               DSO 2308

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu hospodářskému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se zejména:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků,
 • propagace svazku a jeho zájmového území,
 • oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
 • řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti,
 • správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
 • oblasti rozvoje kultury,
 • ochrany veřejného pořádku,
 • ochrany životního prostředí a ochrany ovzduší,
 • rozvoje cestovního ruchu,
 • podpory podnikání a zemědělství,
 • rozvoje služeb v zájmovém území,
 • zajištění dopravní obslužnosti,
 • zabezpečování čistoty obcí,
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • společných nákupů energií a využívání netradičních zdrojů energií,
 • spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU,
 • správy majetku obcí,
 • administrativních činností.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku tím zůstává nedotčena. V rámci svého předmětu činnosti svazek spolupracuje s dalšími subjekty; zejména pak s těmi, které se zabývají regionálním rozvojem.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Orgány svazku:

 • Valná hromada
 • Rada
 • Předseda, místopředseda  
 • Kontrolní komise
 • Tajemník

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Ing. Jan Kučera, MSc. Písečná 2976/16, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm předseda Rady od 15.11.2022
Ing. Radim Gálik č.p. 685, 756 56 Prostřední Bečva  místopředseda Rady od 15.11.2022
Ing. Radim Gálik č.p. 685, 756 56 Prostřední Bečva  předseda Rady

od 7.10.2021

do 14.11.2022

Ing. Jiří Pavlica Sladské 2682, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm místopředseda Rady

od 7.10.2021

do 14.11.2022

Ing. Jan Kučera, MSc. Kulturní 1754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm předseda Rady

od 8.11.2018

do 6.10.2021

Ing. Radim Gálik č.p. 685, 756 56 Prostřední Bečva  místopředseda Rady

od 8.11.2018

do 6.10.2021

Ing. Radim Holiš Na Drahách 1132, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm předseda Rady

od 18.12.2014

do 7.11.2018

Ing. Lubomír Vaculín Pod Hůrkou 601, 756 54 Zubří místopředseda Rady

od 18.12.2014

do 7.11.2018

RNDr. Václav Mikušek Na Vyhlídce 2486, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm předseda Rady

od 12.6.2012

do 2.2.2016

JIng. Miroslav Martínek č.p. 669, 756 27 Valašská Bystřice místopředseda Rady

od 12.6.2012

do 2.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               17.1.2000                                                                                                 Pod číslem: 601/1-36/2000-1 (OkÚ Vsetín)

Změna provedena dne:              6.12.2022                                                                                                Pod číslem:  KUZL 99852/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Dolní Bečva 003 03 747 17.1.2000  
Horní Bečva 003 03 771 17.1.2000  
Hutisko - Solanec 003 03 836 17.1.2000  
Prostřední Bečva 003 04 221 17.1.2000  
Rožnov pod Radhoštěm 003 04 271 17.1.2000  
Valašská Bystřice 003 04 352 17.1.2000  
Vidče 003 04 433 17.1.2000  
Vigantice 003 04 441 17.1.2000  
Zubří 003 04 492 17.1.2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru