Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice

IČO:                                                        725 47 529

Sídlo svazku:                                     nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

ID schránky:                                      

Ev. číslo:                                               DSO 2108

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku jsou veškeré činnosti související s protipovodňovými opatřeními.

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky těchto aktivit jsou v zájmu svazku.

Orgány svazku:

  • Valná hromada
  • Předseda svazku
  • Místopředseda svazku
  • Kontrolní komise

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Lubomír Musil Školní 663, 768 21 Kvasice předseda

od 26.7.2011

do 1.6.2018

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               26.7.2011                                                                                      Pod číslem: KUZL 55678/2011

Změna provedena dne:              výmaz z rejstříku dne 1.6.2018                                         Pod číslem:  KUZL 38022/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Kroměříž 002 87 351 26.7.2011 1.6.2018
Kvasice 002 87 385 26.7.2011 1.6.2018
Střížovice 002 87 784 26.7.2011 1.6.2018

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru