Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko

                                                                 Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko (od 8.12.1999 do 27.6.2018)

IČO:                                                        702 85 195

Sídlo svazku:                                    Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

                                                                 č.p. 72, 763 33 Štítná nad Vláří (od 8.12.1999 do 28.6.2015)

ID schránky:                                      iec5xf2

Ev. číslo:                                               DSO 2401

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
  • rozvoje samosprávy obcí
  • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
  • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
  • podpora zemědělské činnosti v rámci vlastnictví obcí, pomoc při řešení nezaměstnanosti v regionu
  • společná péče o památky v mikroregionu
  • využití netradičních zdrojů energie s cílem zkvalitnění životního prostředí
  • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
  • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
  • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů v rámci zlepšování kulturního vyžití občanů
  • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu
  • podpora sjízdnosti a stavu kvality silnic ve správě obcí, podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí v mikroregionu
  • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
  • spolupráce mezi příhraničními obcemi ze SR
  • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky
  • vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů v rámci samostatné působnosti obcí
 • Úzká spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou a se Sdružením Východní Moravy
 • Jednání s bankami o společných zárukách na mikroregionálních rozvojových projektech

Orgány svazku:

 • Valná hromada
 • Výkonná rada
 • Předseda a místopředseda  
 • Kontrolní komise

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Ing. Jaroslav Baloušek Strmá 824, 766 01 Valašské Klobouky předseda od 21.11.2022
Mgr. Jarmila Janíčková Nedašova Lhota 54, 763 32 Nedašov místopředseda  od 21.11.2022
Mgr. Eliška Olšáková Soukenická 21, 766 01 Valašské Klobouky předseda

od 19.12.2018

do 20.11.2022

Kamil Macek Pilařská 479, 763 31 Brumov-Bylnice místopředseda 

od 18.12.2020

do 20.11.2022

Bc. Alena Nováková č.p. 202, 763 32 Nedašov místopředseda

od 30.3.2015

do 17.12.2020

Ing Martin Janík Cyrilometodějská 644, 766 01 Valašské Klobouky předseda

od 30.3.2015

do 18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               8.12.1999                                                                                                 Pod číslem: VN/573/99 (OkÚ Zlín)

Změna provedena dne:              24.11.2022                                                                                                Pod číslem:  KUZL 96695/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Brumov-Bylnice 002 83 819 8.12.1999  
Drnovice 005 57 889 7.12.2001  
Haluzice 008 37 288 7.12.2001  
Jestřabí 008 37 300 7.12.2001  
Křekov 462 76 041 15.3.2017  
Loučka 005 68 643 7.12.2001  
Návojná 002 26 220 7.12.2001  
Nedašov 002 84 246 7.12.2001  
Nedašova Lhota 002 26 211 7.12.2001  
Petrůvka 687 31 957 7.12.2001  
Poteč 005 68 694 7.12.2001  
Rokytnice 708 05 202 7.12.2001  
Šanov 462 76 068 7.12.2001  
Štítná nad Vláří - Popov 002 84 556 8.12.1999  
Študlov 003 04 336 7.12.2001  
Tichov 484 71 640 15.12.2017  
Újezd 002 84 602 7.12.2001  
Valašské Klobouky 002 84 611 8.12.1999  
Valašské Příkazy 003 04 395 7.12.2001  
Vlachova Lhota 462 76 033 7.12.2001  
Vlachovice 002 84 670 7.12.2001  
Vysoké Pole 002 84 700 7.12.2001  
Slavičín 002 84 701 8.12.1999 29.6.2015
Lipová 462 76 084 7.12.2001 29.6.2015
Rudimov 462 76 050 7.12.2001 29.6.2015
Lačnov 003 03 968 7.12.2001 29.6.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru