Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení silničního hospodářství KÚZK provádí výkon silničního správního úřadu na území Zlínského kraje, kdy postupuje v souladu s těmito právními předpisy:

  • zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 

Silniční správní úřad zajišťuje vedení řízení ve věci:

  • povolení zvláštního užívání silnice I.třídy,
  • povolení uzavírek na silnicích I.třídy,
  • povolení připojení, úpravy připojení a zrušení připojení k silnici I.třídy,
  • povolení činnosti v ochranném pásmu silnic I.třídy,
  • povolení zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I.třídy,
  • povolení zřízení úrovňového křížení silnice I.třídy s dráhou nebo zrušení přejezdu,
  • další činnosti vymezené zákonem.

 

Podrobný výčet všech činností a úkonů je stanoven ve výše uvedených právních předpisech.  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru