Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je základní strategický dokument pro oblast sociálních služeb ve Zlínském kraji. na období 2016 – 2018. Je tvořen třemi hlavními částmi. 

Analytická část obsahuje:

  • vyhodnocení předcházejícího střednědobého plánu (2012 – 2015), sociodemografickou analýzu Zlínského kraje, mapování potřeb osob dle jednotlivých území obcí s rozšířenou působností.
  • analýzy stávajících sociálních služeb působících na území Zlínského kraje, ekonomickou analýzu sociálních služeb ve Zlínském kraji, SWOT analýzy a shrnutí systémových problémů.

 

V návrhové části jsou:

formulovány strategie Zlínského kraje, nastaveny vize a cíle, definovány systémové a věcné priority (dle cílových skupin), nastaveny opatření na rok 2016, zpracován výhled financování Sítě sociálních služeb pro období 2016 – 2018.

Prováděcí část plní roli Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016 – definuje Síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2016.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru