Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2016, usnesením č. 0752/Z22/16 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

1. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení 0814/Z23/16 dne 21. 9. 2016

2. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení 0046/Z02/16 dne 19. 12. 2016

3. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení 0074/Z04/17dne 6. 3. 2017

4. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení 0116/Z05/17 dne 15. 5. 2017

5. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 11. 9. 2017, číslo usnesení 0197/Z08/17, 5. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017. Předmětem aktualizace byla kapitola č. 4 Financování Sítě sociálních služeb a Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb pro rok 2017.

6. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení  0229/Z09/17 dne 6.11.2017.

7. aktualizace Přílohy č. 1 - Sítě sociálních služeb pro rok 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 - schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje, číslo usnesení  0271/Z10/17 dne 18.12.2017.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru