Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení silničního hospodářství KÚZK vydává stanovení místní a přechodné úpravy provozu (dopravní značení) a užití zařízení pro provozní informace na silnicích I.třídy na území Zlínského kraje, kdy postupuje v souladu s těmito právními předpisy:

  • zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru