Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Vláda České republiky svým usnesením č. 8 ze dne 4. ledna 2021 schválila Strategii BESIP 2021-2030  BESIP - Aktuální strategie (ibesip.cz). V tomto dokumentu je zakotveno jako klíčové její přenesení do krajských a místních úrovní, kde je prostor věnovat se jednotlivým specifikům kraje případně města, a to včetně konkrétních nehodových lokalit.  

Zlínský kraj plně navázal na výše uvedenou (Národní) Strategii BESIP 2021-2030 svou Strategií bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2022-2030, která byla schválena Radou Zlínského kraje 14.02.2022, usnesením č. 0113/R03/22.    

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru