Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Svazek obcí KORYČANSKA a ZDOUNECKA se sídlem ve Zdounkách v likvidaci

IČO:                                                        696 48 832

Sídlo svazku:                                     č.p. 27, 768 02 Zdounky

ID schránky:                                      

Ev. číslo:                                               DSO 2109

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
 • Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 • Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
 • Úkoly v oblasti ochrany ovduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
 • Provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin
 • Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi
 • Spolupráce s regionálními agenturami ne území střední Moravy na mikroregionálních projektech
 • Jednání s bankami ohledně garancí na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů

Orgány svazku:

 • Valná hromada
 • Předseda
 • Předsednictvo

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Ing. Martin Drkula Nádražní 396, 768 02 Zdounky předseda

od 4.6.2007

do 8.7.2021

František Věrný č.p. 27, 768 02 Zdounky předseda 

od 12.5.1999

do 3.6.2007

Ing. Martin Drkula Nádražní 396, 768 02 Zdounky likvidátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               12.5.1999                                                                                      Pod číslem: vnitř. S-14/99/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              výmaz z rejstříku dne 8.7.2021                                          Pod číslem:  KUZL 4717/2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Cetechovice 002 87 121 12.5.1999 8.7.2021
Honětice 479 30 276 12.5.1999 8.7.2021
Chvalnov - Lísky 002 87 270 12.5.1999 8.7.2021
Koryčany 002 87 334 12.5.1999 8.7.2021
Roštín 002 87 695 12.5.1999 8.7.2021
Soběsuky 002 87 741 12.5.1999 8.7.2021
Střílky 002 87 776 12.5.1999 8.7.2021
Troubky - Zdislavice 002 87 822 12.5.1999 8.7.2021
Zástřizly 003 80 857 12.5.1999 8.7.2021
Zborovice 002 87 920 12.5.1999 8.7.2021
Zdounky 002 87 938 12.5.1999 8.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru