Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Vedle jednotlivých kulturních památek existuje ve Zlínském kraji množství památkově chráněných území různých typů:
  • Památkovou rezervací je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.
  • Památkovou zónou je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.
  • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky je zřizováno, pokud je nutné pro ochranu nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru