Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zřízené zastupitelstvem. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Zastupitelstvo kraje zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru