Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 06. 06. 2022, usnesením č. 0481/R18/22, byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ (viz Příloha č. 3) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2021, usnesením č. 0130/Z05/21 Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (viz Příloha č. 6).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 11. 07. 2022 do 25. 07. 2022 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 27. 06. 2022).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou jsou Přílohou č. 2, 4, 5 a 7.

Dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k Programu priority 2022 658,6 kB  
.pdf Příloha č. 2 - Program priority 2020-2022 vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 1166,19 kB  
.pdf Příloha č. 3 - Dodatek č. 2 k Programu priority 2020-2022 762,19 kB  
.pdf Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK 2020-2022 911,13 kB  
.pdf Příloha č. 5 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK 2020-2022 1149,5 kB  
.pdf Příloha č. 6 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1330,55 kB  
.pdf Příloha č. 7 - Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2022 617,49 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru