Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Mezinárodní nákladní doprava nad 2,5 t do 3,5 t     (od 21.02.2022)

  • mít k dispozici prostory, kde uchovává klíčovou podnikovou dokumentaci (nelze virtuální)
  • mít k dispozici jedno nebo více vozidel
  • zajistit, aby se vozidla ze zahraničí vrátila nejpozději do osmi týdnů poté, co jej opustila
  • plnit dobrou pověst
  • prokázat finanční způsobilost v každém kalendářním roce
  • mít odpovědného zástupce
  • být držitelem licence Společenství, opis mít ve vozidle    (od 21.05.2022)
  • podléhá pod nařízení EP a R č. 561/2006     (od 01.07.2026)
  • povinnost vozidlo vybavit tachografem SMART II     (od 01.07.2026)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru