Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ
vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Mikroregion Chřiby

IČO:                                                        709 60 534

Sídlo svazku:                                     Kostelany 129, 767 01 Kroměříž

Ev. číslo:                                               DSO 2103

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

  • Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
  • Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
  • Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
  • Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
  • Provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin
  • Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi

Orgány svazku:

  • Valná hromada
  • Předseda
  • Místopředseda
  • Rada mikroregionu

 

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Jan Petřík Kostelany 136, 767 01 Kroměříž předseda

 od 29. 3. 2002

do 27. 7. 2018

Radovan Man č. p. 140, 768 03 Roštín místopředseda

od 29. 3. 2002

do 27. 7. 2018

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               29. 3. 2002                                                                                         Pod číslem: vnitř. S-19/02/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              zánik 27. 7. 2018                                                                               Pod číslem: KUZL 54718/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Bařice - Velké Těšany 002 87 024 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Halenkovice 002 83 932 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Jankovice 005 42 369 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Kostelany 002 87 253 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Kudlovice 002 91 013 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Lubná 002 87 458 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Roštín 002 87 695 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Vrbka 479 30 284 29. 3. 2002 27. 7. 2018
Žlutava 002 84 734 29. 3. 2002 27. 7. 2018

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru