Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Mikroregion "Morkovsko"

IČO:                                                        709 01 155

Sídlo svazku:                                     Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany

ID schránky:                                       nm6cjct

Ev. číslo:                                               DSO 2104

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • propagace svazku a jeho zájmového území; rozvoj samosprávy obcí
 • příprava a realizace rozvojových projektů, projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty
 • administrativní činnosti; koordinace postupů při prosazování zájmů svazku
 • zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku; zastupování jednotlivých členů svazku, a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku
 • činnosti v oblasti školství a sociální péče; činnosti v oblasti sportu a rozvoje kultury
 • činnosti v oblasti odpadového hospodářství
 • ochrana veřejného pořádku
 • rozvoj cestovního ruchu; podpora podnikání v regionu
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 • společné nákupy; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • společné postupy při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
 • koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku
 • plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) pro členské obce a jimi zřizované a zakládané organizace, včetně souvisejících služeb.

Orgány svazku:

 • Valná hromada
 • Předsednictvo
 • Předseda, místopředseda  
 • Kontrolní výbor
 • Správce

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Mgr. Pavel Horák Zahradní 862, 768 33 Morkovice-Slížany předseda od 16.12.2014
Pavel Čech č.p. 199, 768 34 Pačlavice místopředseda od 16.12.2014
Pavel Čech č.p. 199, 768 34 Pačlavice předseda

od 30.5.2012

do 15.12.2014

Josef Smažinka č.p. 96, 768 13 Litenčice místopředseda

od 30.5.2012

do 15.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               8.9.1999                                                                                                 Pod číslem: vnitř. S-16/99/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              21.7.2021                                                                                                Pod číslem:  KUZL 82682/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Dřínov 002 87 156 8.9.1999  
Hoštice 005 44 574 7.3.2001  
Kunkovice 005 44 582 7.3.2001  
Litenčice 002 87 431 7.3.2001  
Lutopecny 002 87 474 21.11.2017  
Morkovice-Slížany 002 87 504 8.9.1999  
Nítkovice 005 44 591 7.3.2001  
Pačlavice 002 87 580 8.9.1999  
Počenice-Tetětice 002 87 601 5.11.1999  
Prasklice 003 80 849 8.9.1999  
Uhřice 002 87 857 8.9.1999  
Věžky 002 87 865 5.11.1999  
Zlobice 002 87 954 21.11.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru