Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Mikroregion Žídelná

                                                                Odkanalizování Mikroregionu Žídelná (od 21. 2. 2000 do 27. 6. 2010)

IČO:                                                        708 01 819

Sídlo svazku:                                    Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova

                                                                 Hostišová č. 100, 763 01 Mysločovice (od 21. 2. 2000 do 27. 6.2010)

ID schránky:                                      n68ejnw

Ev. číslo:                                               DSO 2107

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • koordinace významných investičních akcí na území všech členských obcí
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv
 • zastupování členských obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami ve věcech zájmů regionu
 • hospodaření s majetkem členských obcí, který do svazku členské obce vložily, a hospodaření s majetkem získaným vlastní činnosti svazku
 • společný postup při dosahování ekologické stability regionu
 • propagace svazku a zájmového území
 • všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • koordinace územního plánování v zájmovém území
 • rozvoj cestovního ruchu v zájmovém území
 • ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec

Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je svazek obcí povinen respektovat zájmy svazku jako celku.

Orgány svazku:

 • Členská schůze
 • Předseda a místopředseda  
 • Revizní skupina

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Petr Maňásek Lechotice 52, 768 52 Míškovice u Holešova předseda od 20.5.2010
Jaromír Doležal Tečovice 278, 763 02 Zlín 4 místopředseda  od 20.5.2010
Martin Šesták Hostišová 43, 763 01 Mysločovice předseda

od 4.9.2003

do 19.5.2010

Marian Janoch Sazovice 98, 763 01 Mysločovice místopředseda 

od 4.9.2003

do 19.5.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Jménem svazku jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti jedná jménem svazku navenek místopředseda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               21.2.2000                                                                                                 Pod číslem: VN/90/2000 (OkÚ Zlín)

Změna provedena dne:              29.6.2010                                                                                                  Pod číslem:  KUZL 44985/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Hostišová 005 68 562 21.2.2000  
Lechotice 002 87 407 21.2.2000  
Míškovice 002 87 491 21.2.2000  
Mysločovice 002 84 211 21.2.2000  
Racková 002 84 386 21.2.2000  
Sazovice 005 68 716 21.2.2000  
Tečovice 005 68 741 21.2.2000  
Žeranovice 002 87 971 21.2.2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru