Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Na příkladu vybraných funkcí DS, TE, ZK je demonstrován rozdíl (nebo případná shoda) regulativů pro stabilizované plochy a pro návrhové plochy, včetně výjimečnosti regulativů v "průsečíkových" plochách, kde shoda regulativů funkcí pro stabilizované a návrhové plochy nastat nemůže.
Regulativy pro návrhové plochy přísluší ke vzorovým datům územního plánu.
Regulativy z kapitoly F se rozdělují v podobě 1:1 do samostatných textových "souborů regulativů", které se podle předpisu přikládají k datové sadě územního plánu (výčet souborů je kontrolován prostřednictvím nástroje K+K).
Kapitola F může být zpracována ve dvou variantách, vzhledem k dalšímu využití jejího obsahu (rozkopírování textu do samostatných "souborů regulativů") je doporučována var.1
 
  

var.1:
 
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

F.1 Plochy s rozdílným způsobem využití - stabilizované plochy
 
DS - plochy pro dopravu silniční 
Hlavní využití:
☒ doprava silniční
Přípustné využití:
☐ související technická infrastruktura
 
TE - plochy pro energetiku
Hlavní využití:
☒ energetika
Přípustné využití:
☐ související dopravní infrastruktura
 
ZK - plochy zeleně krajinné
Hlavní využití:
☒ zeleň
Přípustné využití:
☒ související dopravní infrastruktura
☒ související technická infrastruktura
☐ vodní plochy a toky
 

 
F.2 Plochy s rozdílným způsobem využití - návrhové plochy

DS - plochy pro dopravu silniční (plochy 29, 32, 38, 39, 44, 45, 47, 106, 111)
Hlavní využití:
☒ doprava silniční
Přípustné využití:
☐ související technická infrastruktura

DS - plochy pro dopravu silniční (plochy 30, 31)
Hlavní využití:
☒ doprava silniční
Přípustné využití:
☒ energetika
☐ související technická infrastruktura

DS - plochy pro dopravu silniční (plocha 105)
Hlavní využití:
☒ doprava silniční
Přípustné využití:
☒ zeleň
☐ související technická infrastruktura


  
 
var.2:
 
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
 
DS - plochy pro dopravu silniční
Hlavní využití:
☒ doprava silniční
Přípustné využití:
☒ energetika (platí pouze pro návrhové plochy č. 30, 31)
☒ zeleň (platí pouze pro návrhovou plochu č. 105)
☐ související technická infrastruktura

 

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) vzorové regulativy

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru