Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Základní strategický dokument pro oblast sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je tvořen třemi hlavními částmi:

1. Obecná část obsahuje analýzu, vize, cíle a priority
2. Návrhová část je tvořena opatřeními, která specifikují jednotlivé priority
3. Prováděcí část tvoří roční akční plány, v nichž jsou uvedena ta opatření, která budou v příslušném roce realizována a zároveň je vymezena síť sociálních služeb, která je pro kraj nezbytná a která může být podporována dotačními prostředky státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje, případně z prostředků Strukturálních fondů EU.

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2012 je součástí střednědobého plánu, akční plán pro roky 2013,2014 a 2015 jsou zveřejněny jako samostatné dokumenty.

Dne 26. 6. 2013 bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleno usnesením č. 0134/Z06/13 prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014, a to do roku 2015.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru