Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V termínu od 10. 6. 2024 do 8. 7. 2024 do 24:00 hodin bude probíhat sběr informací o nepokrytých potřebách na jednotlivých územích Zlínského kraje pro účely tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2026–2028 (dále jen „SPRSS 2026–2028“), a to zasláním informací o nepokryté potřebě za území obce.

Znění potřeb pro tvorbu SPRSS 2026–2028 naleznete v Dokumentech ke stažení pod tímto textem.

V případě dotazů k vyplňování dotazníků (upřednostňujeme písemnou formu) můžete kontaktovat Mgr. Evu Sonntagovou, tel.: 577 043 314, email: eva.sonntagova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz

 

Kdo zasílá informace k potřebě č. 1–13 na Zlínský kraj (dále „ZK“):

 • Obec I. typu
 • Obec II. typu
 • Obec III. typu – zohledňuje informace k potřebám za celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • Sociální pracovníci Krajského úřadu ZK
 • Sociální pracovníci nemocnic

Všechny informace jsou zpracovatelským týmem/Krajským úřadem ZK shromážděny a v případě potřeby jsou získané informace zaslány k sumarizaci na obec III. typu.

 

Podmínky pro vyplnění Dotazníku pro jednotlivé obce

Jakým způsobem se může zapojit obec I. typu:

V případě, že obec I. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě. Obec I. typu může využít dvě možnosti:

   • Získané informace o nepokryté potřebě popíše volnou formou a zašle na Krajský úřad ZK na email: sonntagova@zlinskykraj.cz.
   • Vyplnění Dotazníku přes internetové rozhraní Google –Sběr informací o Potřebě č. 1–13.

Postup ke sběru informací k potřebě skrze Dotazník:

 • Obec shromáždí informace o nepokryté potřebě za území své obce.
 • Obec před vyplněním Dotazníku musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb. Znění potřeb naleznete v Dokumentech ke stažení pod tímto textem.
 • Obec následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1–13. Dotazník vyplní přes internetové rozhraní Google (viz odkazy na Dotazníky, které jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.
 • Vyplněním a odesláním Dotazníku je informace o potřebě poslaná na Krajský úřad ZK.

 

Jakým způsobem se může zapojit obec II. typu:

V případě, že obec II. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací o nepokrytých potřebách, přičemž ve sběru nesmí opomenout také informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec zohlední jako jednu informaci a tuto vyplní přes internetové rozhraní Google pouze jednou do Dotazníku – Sběr informací k Potřebě č. 1–13.

Postup ke sběru informací k potřebě:

 • Obec shromáždí informace o nepokryté potřebě za území své ob
 • Obec k informaci o nepokryté potřebě připojí i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce.
 • Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb. Znění potřeb naleznete níže v Dokumentech ke stažení pod tímto textem.
 • Následně obec vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1–13. Dotazník vyplní přes internetové rozhraní Google (viz odkazy na dotazníky, které jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.
 • Vyplněním a odesláním Dotazníků jsou informace k potřebě poslané na Krajský úřad ZK.

 

Jakým způsobem se může zapojit obec III. typu:

V případě, že obec III. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací o nepokrytých potřebách, přičemž ve sběru nesmí opomenout také informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec shromáždí a připojí k souhrnným informacím za celé území správního obvodu (dále jen „SO ORP“), vyplývající z jednání v rámci Komunitního plánování sociálních služeb území SO ORP/MAS/Mikroregionu, z komunikace s poskytovateli sociálních služeb, občany anebo z vlastního mapování nepokrytých potřeb aj.

 Postup ke sběru informací k potřebě:

 • Obec shromáždí informace o nepokryté potřebě za území své obce.
 • Obec k informaci o nepokryté potřebě připojí i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce, informace od obcí I. a II. typu, informace od sociálních pracovníků nemocnic a sociálních pracovníků Krajského úřadu ZK.
 • Sumarizaci realizuje pověřený pracovník za obec III. typu za celé území SO ORP. Informace ze všech zdrojůobec zohlední jako jednu informaci.
 • Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb. Znění potřeb naleznete níže v Dokumentech ke stažení pod tímto textem.
 • Následně obec vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1–13. Dotazník vyplní přes internetové rozhraní Google (viz odkazy na dotazníky, které jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.
 • Vyplněním a odesláním Dotazníků jsou informace k potřebě poslané na Krajský úřad ZK.

 

Jakým způsobem se mohou zapojit sociální pracovníci nemocnic a Krajského úřadu ZK:

V případě, že sociální pracovník má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě. Sociální pracovník informaci popíše:

   • do Dotazníku přes internetové rozhraní Google – Sběr informací o Potřebě č. 1–13.

Postup ke sběru informací k potřebě skrze Dotazník:

 • Sociální pracovník shromáždí informace o nepokryté potřebě za území.
 • Sociální pracovník před vyplněním Dotazníku musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb. Znění potřeb naleznete v Dokumentech ke stažení pod tímto textem.
 • Sociální pracovník následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1–13. Dotazník vyplní přes internetové rozhraní Google (viz odkazy na Dotazníky, které jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.
 • Vyplněním a odesláním Dotazníku je informace o potřebě poslaná na Krajský úřad ZK.

 

Další informace ke sběru informací o nepokrytých potřebám

 • Do sběru potřeb se může zapojit každá obec na území Zlínského kraje, a to následujícím způsobem:
  • Obce I. typu – zasláním popisu nepříznivé sociální situace či nepokrytých potřeb volnou formou na Krajský úřad ZK na email: eva.sonntagova@zlinskykraj.cz nebo vyplněním Dotazníku v on-line prostředí.
  • Obce II. a III. typu – vyplněním Dotazníku v on-line prostředí.
 • Pro sběr informací o potřebách on-line je nutné mít zřízen Google účet (e-mailová adresa).
 • Vyplněný a odeslaný Dotazník je až do ukončení sběru, tj. do dne 8. 7. 2024 do 24:00 hodin stále volně přístupný a korespondent v něm může provádět změny. Po uplynutí dané lhůty budou dotazníky uzamčeny.
 • Vyplněný Dotazník po odeslání na Krajský úřad ZK je zároveň zaslán v kopii korespondentovi na uvedený e-mail v účtu Google.
 • V případě zaslání informací samostatně za obec II. anebo I. typu Krajskému úřadu ZK, budou tyto informace přeposlány na obec III. typu k sumarizaci zjištěných informací o nepokrytých potřebách. Tzn. ke kontrole, zda již jsou informace zohledněny v rámci celého území SO ORP.
 • Sběr a zmapování nepokrytých potřeb a nepříznivých sociálních situací proběhne vždy za území SO ORP.

  

Přehled Dotazníků – Sběr informací k Potřebě č. 1–13

Potřeba č. 1: https://forms.gle/BTfkrdkunerRmohi9

 

Potřeba č. 2: https://forms.gle/Z3rsR1JkAB13bUw98

 

Potřeba č. 3: https://forms.gle/JnjEfzmydZYYhqxC9

 

Potřeba č. 4: https://forms.gle/GsyKnct4NgVT9qJE7

 

Potřeba č. 5: https://forms.gle/Ah4H1tKvW9EozWao6

 

Potřeba č. 6: https://forms.gle/bjUb8r7DsBQ9eRat5

 

Potřeba č. 7: https://forms.gle/7ehqSdSbMBxjSXoh6

 

Potřeba č. 8: https://forms.gle/pnt78V7V1dhh2PiN9

 

Potřeba č. 9: https://forms.gle/pxd1KRuG9TfDbzPx9

 

Potřeba č. 10: https://forms.gle/dZkopXe3pfAf5eGa8

 

Potřeba č. 11: https://forms.gle/zkxv7MCQqtwpxheR6

 

Potřeba č. 12https://forms.gle/h6M1rorDwmi785Kk6

 

Potřeba č. 13https://forms.gle/4JzD6D6gha6U6sAv6

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru