Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Doprava

 • Generel dopravy
 • Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji
 • Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
 • Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje
 • Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje ITS Zlínského kraje
 • Chytrý region - TRANSPORT TEST GRID

Neziskový sektor

 • Prevence kriminality
 • Protidrogová problematika a rizikové typy chování
 • Národnostní menšiny a romská problematika
 • Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdrav.postižením Zlínského kraje na období 2017-2020

Kultura

 • Strategické a koncepční dokumenty v oblasti kultury
 • Strategické a koncepční dokumenty v oblasti památkové péče 

Sociální oblast 

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
 • Vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • Analýzy
 • Mapy sociálních služeb
 • Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020
 • Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020–2022
 • Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 - 2030

Strategický rozvoj 

 • Základní koncepční strategické dokumenty
 • Sektorové a ostatní koncepční dokumenty

Školství a sport

 • Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji
 • Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Životní prostředí

 • Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
 • Rozptylová studie Zlínského kraje 
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 
 • Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru