Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 20. 03. 2023, usnesením č. 0241/R07/23 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“ včetně jednotlivých Příloh Programu (viz Přílohy č. 2-5) a dále dne 9. 5. 2023, usnesením č. 0432/R12/23 "Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023" (Příloha č. 10).
 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 27. 6. 2022, usnesením č. 0345/Z12/22 byly schváleny „Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (viz Příloha č. 6) a dále dne 27. 2. 2023, usnesením č. 0473/Z16/23 "Dodatek č. 1 k Podmínkám pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji" (viz Příloha č. 7).
 
V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 24. 4. 2023 do 2. 5. 2023 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 14. dubna 2023).
 
Významné změny oproti Programu pro sociální služby v roce 2022 jsou shrnuty v Příloze č. 8,  změny smluv a rozhodnutí oproti předchozímu roku shrnují Přílohy č. 13 a 14.
 
Modelové příklady pro vyhodnocení finanční podpory sociálních služeb ze strany obcí v rámci části B Programu naleznete v Příloze č. 9.
 
Finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby byly v roce 2023 rozděleny v souladu s „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“ schváleným Radou Zlínského kraje dne 20.3. 2023, usnesením č. 0241/R07/23, ve znění Dodatku č. 1 k Programu schváleným Radou Zlínského kraje dne 9. 5. 2023, usnesením č. 0432/R12/23.

Rada Zlínského kraje dne 29. 5. 2023, usnesením č. 0493/R14/23, schválila poskytovatelům sociálních služeb finanční podporu v celkové výši 22.081.600 Kč.

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 19. 6. 2023, usnesením č. 0553/Z18/23, schválilo poskytovatelům sociálních služeb finanční podporu v celkové výši 94.740.100 Kč., z toho 63.954.300 Kč v rámci části A Programu a 30.785.800 Kč v rámci části B Programu.

Pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 bylo poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje schváleno orgány Zlínského kraje celkem 116.821.700 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložených dokumentech (Přílohy č. 11 a 12).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru