Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Železniční doprava se podílí na dopravní obsluze území 77 měst a obcí, ve kterých bydlí cca 400 tis. osob, což je 68 % obyvatel Zlínského kraje. Regionální osobní doprava (mimo té příměstské) trpí zejména nedostatkem kvalitní dopravní cesty, způsobené dlouhodobou malou údržbou, špatným přístupem pro cestující, nízkou traťovou rychlostí (s častými trvalými rychlostními omezeními) a nedostatečnou kapacitu.

Cílem koncepce je na základě analýzy současného stavu, která detekovala řadu problémů s různým stupněm závažnosti, navrhnout řešení pomocí infrastrukturních (stavebních) a provozních (dopravně-technologických) opatření, ve 3 časových horizontech.

V železniční osobní dopravě by posílení její konkurenceschopnosti mělo být podmíněno zvyšováním rychlosti přepravy, zvýšení kapacity, elektrizací tratí, zvýšení bezpečnosti provozu, zkrácení přístupových dob k drážní dopravě a kvalitní průběžná údržba.

Přínosem Koncepce je:

-          Návrh rychlé, kapacitní a bezpečné železniční sítě

-          Efektivní a provázaný koncept obsluhy železniční dopravou.

Koncepce byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0080/R03/20 ze dne 27. 1. 2020 a je jedním ze sektorových koncepčních rozvojových dokumentů Zlínského kraje, která definovala cílovou podobu kolejové dopravy v oblasti infrastruktury i provozu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru