Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Stěžejním strategickým dokumentem na krajské úrovni je Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030 (SRZK 2030) a její dvouleté Plány rozvoje. Na SRZK 2030 navazuje řada dalších krajských koncepčních dokumentů, ať již sektorově nebo průřezově tematicky orientovaných. Ve vazbě na zvyšování kvality života ve Zlínském kraji s využitím tzv. chytrých řešení a s podporou EU fondů je důležitá zejména strategie SMART Region Zlínský kraj.  A kromě ní také řada dalších krajských koncepčních dokumentů, definujících rozvoj jednotlivých sektorů.