Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj se snaží podporovat širokou škálu organizací náležejících do sféry neziskového sektoru. Ty díky své činnosti v sociální sféře, v kultuře, vzdělávání, sportu nebo třeba v zájmových aktivitách podstatným způsobem napomáhají rozvoji občanské společnosti.
Neziskové organizace mají specifická zaměření a náplň. Orientují se na různé cílové skupiny, mezi něž patří děti a mládež, senioři, rodiny s dětmi, sociálně vyloučení, drogově závislí apod.
Spoluprací s „neziskovkami" se zabývá oddělení neziskového sektoru, které je součástí odboru Kanceláře hejtmana, ale je v kontaktu i s dalšími pracovišti krajského úřadu vzhledem k tomu, že neziskový sektor se týká prakticky všech oblastí života.

                  

KONTAKTY

Mgr. Pavlína Nováková - vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru
Tel: 577 043 180
email: pavlina.novakova@zlinskykraj.cz
kancelář č. 1417, 14 .et.

Mgr. Karel Gába- krajský koordinátor romských poradců
Tel: 577 043 159
e-mail: karel.gaba@zlinskykraj.cz
kancelář č. 1434, 14. et.

Mgr. Karla Kopečná - metodička neziskového sektoru zajišťující agendu neziskového sektoru
Tel: 577 043 154
e-mail:  karla.kopecna@zlinskykraj.cz 
kancelář č. 1427, 14. et.

Mgr. Petr Horyanský- krajský protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Tel: 577 043 179
e-mail: petr.horyansky@zlinskykraj.cz
kancelář č. 1434, 14. et.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru