Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V databázi je obsažena textová část obsahující název lokality, seznam případných chráněných zájmů, vyhodnocení celkového rizika, návrh dalších opatření a mapové podklady. Vyhledávat lokality v databázi je možno podle několika kriterií. Součástí podkladů je ve většině případů i fotodokumentace pořízená na konkrétní lokalitě v době zpracování studie.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru