Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zveřejnění návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 k veřejnému projednání 

Dokument se všemi přílohami je zveřejněn níže včetně Formuláře pro sběr připomínek ve formátu excel.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2021.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 na webových stránkách Zlínského kraje.

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, publikováno pod č.391/2020 Sb. v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru „COVID-19“ byl na území České republiky nařízen nouzový stav. Návaznými opatřeními vlády a dalších ústředních orgánů České republiky byl mimo jiné omezen pohyb a shromažďování osob. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky několikrát schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 14. 2. 2021. Následně vláda na základě žádosti hejtmanů a primátora hlavního města Prahy vyhlásila pod č. 125, publikováno pod č.59/2021 Sb. s účinností od 15. 2. 2021 další nouzový stav na dobu 14 dní. Vláda dne 26. 2. 2021 pod č. 196, publikováno pod č. 96/2021 Sb. vyhlásila po jeho skončení nový nouzový stav a to na dobu 30-ti dnů a aktuálně je prodloužen do 11. 4 2021 a není jasné, jaká budou pravidla pro jednání po tomto datu.

Na základě výše uvedeného není plánováno veřejné projednání s osobní účastí. Termín projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dále i „Akční plán pro rok 2022“) nelze posunout vzhledem k termínům uzávěrky předložení Akčního plánu pro rok 2022 do orgánů Zlínského kraje. Pozdější předložení by mělo dopad na možnost podání žádosti Zlínského kraje na finanční prostředky MPSV.

Z těchto důvodů bude realizováno náhradní řešení.

Postup:

- Návrh Akčního plánu pro rok 2022 včetně příloh bude zveřejněn na úřední desce i zde na webu Zlínského kraje následně včetně formuláře pro připomínky v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

- Připomínky bude možné zasílat elektronicky i poštou v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Připomínky bude možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2021.

Děkujeme.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru