Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat doma.

Kromě dokončení procesu transformace pobytových sociálních služeb ústavního charakteru na služby druhu chráněné bydlení je Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 velký důraz kladen na rozšíření cílové skupiny pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Zřejmý je také trend kombinovat terénní sociální služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb apod.

Byl zveřejněn návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl představen na veřejném projednání dne 13. 12. 2018, od 16:00 hod. do 19:00 hod., ve 4. etáži Technologického inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

Připomínky bylo možné zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 17. 12. 2018.

Konečná verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 byla schválena dne 4.2.2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Na Zastupitelstvo Zlínského kraje byla předložena verze dokumentu po vypořádání připomínek z veřejného připomínkového řízení a následně byla provedena jazyková korektura.

Vypořádání připomínek je zveřejněno spolu s dokumentem viz. níže a toto vypořádání bylo zveřejněno před předložením dokumentu Radě a Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Složení odborných pracovních skupin pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022.

PS příprava na stárnutí

Zástupce externí firmy QQT, spol. s.r.o.,

Odborný konzultant

Zástupci Odboru sociálních věcí KÚZK

Zástupce Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Zástupce Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Zástupce Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Zástupce NADĚJE Pobočka Zlín

Zástupce obce s rozšířenou působností Vsetín

Zástupce obce s rozšířenou působností Zlín

Zástupce obce s rozšířenou působností Vizovice

Zástupce Rady seniorů ČR, o.s., krajské rady 

 

PS proces transformace

Zástupce externí firmy QQT, spol. s.r.o.,

Odborný konzultant

Zástupci Odboru sociálních věcí KÚZK

Zástupce Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Zástupce Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Zástupce Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Zástupce obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Zástupce obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zástupce obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, pro Zlínský kraj

klient druhu sociální služby raná péče

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru