Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

9. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 12. 2022, číslo usnesení 0433/Z15/22, 9. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

8. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 9. 2022, číslo usnesení 0373/Z13/22, 8. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje". Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a příloha č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu zůstává beze změn.

7. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 9. 2022, číslo usnesení 0372/Z13/22, 7. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č. 2. „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 Dočasná síť“ Akčního plánu.

6. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 27. 6. 2022, číslo usnesení 0344/Z12/22, 6. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

5. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 14. 04. 2022, číslo usnesení 0288/Z10/22, 5. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

4. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 28. 02. 2022, číslo usnesení 0271/Z09/22, 4. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu.

3. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 13. 12. 2021, číslo usnesení 0231/Z08/21, 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“, přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu a přílohy č. P06 Požadavků na odlehčovací služby. 

2. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 1. 11. 2021, číslo usnesení 0209/Z07/21, 2. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. 

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 13. 9. 2021, číslo usnesení 0171/Z06/21, 1. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 21. 6. 2021, číslo usnesení 0131/Z05/21 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně příloh.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dále i „Akční plán 2022“) byl zpracován na základě aktuálních informací ve Zlínském kraji, hodnocení sociálních služeb a podaných Rozvojových záměrech na rok 2022 (dále i „RZ“).

RZ byly podávány v těchto termínech:

1) C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny (zde je třeba reflektovat závěry z jednání se Zlínským kraje, pokud byla výstupem změna kapacity Základní sítě).
19. 11. 2020 – 26. 11. 2020

2) A – RZ, které jsou v souladu s výzvou a/nebo reagují na opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2021
19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

3) B – RZ, které nenasedají na výzvu a nereagují na opatření, ale reagují na zjištěnou potřebu v území
19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

V případě, že byl RZ podán po stanovené termínu pro typ RZ, pak je RZ nepodaný a s RZ se nepracovalo ani v rámci hodnocení.

Informace k hodnocení stávajících sociálních služeb byly zveřejněny dne 29.3.2021.

Následně byl dne 22.4.2021 zveřejněn návrh Akčního plánu 2022 k veřejnému projednání na úřední desce a
webových stránkách ZK.
Připomínky bylo možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu
Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín do 30. 4. 2021.

Vypořádání připomínek je zveřejněno nyní, spolu s Akčním plánem 2022.

Dokumenty ke stažení

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022.pdf(PDF, 2.24 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_1.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_1.aktualizace.pdf(PDF, 2.24 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_2.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_2.aktualizace.pdf(PDF, 2.24 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_3.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_3.aktualizace.pdf(PDF, 2.26 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_4.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_4.aktualizace.pdf(PDF, 2.26 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_5.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_5.aktualizace.pdf(PDF, 2.26 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_6.aktualizace.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_6.aktualizace.pdf(PDF, 2.26 MB)

P01-Základní síť 2022.xlsx P01-Základní síť 2022.xlsx(XLSX, 45.75 KB)

P01-Základní síť 2022_1.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_1.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.23 KB)

P01-Základní síť 2022_2.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_2.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.6 KB)

P01-Základní síť 2022_3.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_3.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.79 KB)

P01-Základní síť 2022_4.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_4.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.88 KB)

P01-Základní síť 2022_5.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_5.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.96 KB)

P01-Základní síť 2022_6.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_6.aktualizace.xlsx(XLSX, 46.56 KB)

P01-Základní síť 2022_7.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_7.aktualizace.xlsx(XLSX, 53.75 KB)

P01-Základní síť 2022_8.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_8.aktualizace.xlsx(XLSX, 53.78 KB)

P01-Základní síť 2022_9.aktualizace.xlsx P01-Základní síť 2022_9.aktualizace.xlsx(XLSX, 53.84 KB)

P02-Zásobník 2022.xlsx P02-Zásobník 2022.xlsx(XLSX, 24.29 KB)

P02-Zásobník 2022_1.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_1.aktualizace.xlsx(XLSX, 24.49 KB)

P02-Zásobník 2022_2.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_2.aktualizace.xlsx(XLSX, 24.38 KB)

P02-Zásobník 2022_3.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_3.aktualizace.xlsx(XLSX, 24.6 KB)

P02-Zásobník 2022_4.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_4.aktualizace.xlsx(XLSX, 23.29 KB)

P02-Zásobník 2022_5.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_5.aktualizace.xlsx(XLSX, 23.37 KB)

P02-Zásobník 2022_6.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_6.aktualizace.xlsx(XLSX, 23.34 KB)

P02-Zásobník 2022_7.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_7.aktualizace.xlsx(XLSX, 30.5 KB)

P02-Zásobník 2022_8.aktualizace.xlsx P02-Zásobník 2022_8.aktualizace.xlsx(XLSX, 30.51 KB)

P03-Dočasná síť_19. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_19. aktualizace.xlsx(XLSX, 16.94 KB)

P03-Dočasná síť_20. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_20. aktualizace.xlsx(XLSX, 16.63 KB)

P03-Dočasná síť_21. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_21. aktualizace.xlsx(XLSX, 16.54 KB)

P03-Dočasná síť_22. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_22. aktualizace.xlsx(XLSX, 18.2 KB)

P03-Dočasná síť_23. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_23. aktualizace.xlsx(XLSX, 18.01 KB)

P03-Dočasná síť_24. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_24. aktualizace.xlsx(XLSX, 16.45 KB)

P03-Dočasná síť_25. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_25. aktualizace.xlsx(XLSX, 16.19 KB)

P03-Dočasná síť_26. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_26. aktualizace.xlsx(XLSX, 23.4 KB)

P03-Dočasná síť_27. aktualizace.xlsx P03-Dočasná síť_27. aktualizace.xlsx(XLSX, 24.59 KB)

P04-Vyhodnocení opatření za rok 2020.pdf P04-Vyhodnocení opatření za rok 2020.pdf(PDF, 826.89 KB)

P05-Přehled nepokrytých potřeb pro 2022 dle SO ORP.pdf P05-Přehled nepokrytých potřeb pro 2022 dle SO ORP.pdf(PDF, 1.47 MB)

P06-AP 2022 Požadavky na odlehčovací služby.pdf P06-AP 2022 Požadavky na odlehčovací služby.pdf(PDF, 452.63 KB)

P06-Požadavek na odlehčovací služby (terénní forma).pdf P06-Požadavek na odlehčovací služby (terénní forma).pdf(PDF, 435.48 KB)

P07-Text vázvy pro podávání RZ pro Akční plán 2022.pdf P07-Text vázvy pro podávání RZ pro Akční plán 2022.pdf(PDF, 513.8 KB)

Vypořádání připomínek z veřejného projednání Akčního plánu 2022.xlsx Vypořádání připomínek z veřejného projednání Akčního plánu 2022.xlsx(XLSX, 25.21 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru