Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dne 9. února 2023 proběhla v 15. budově 14|15 Baťova institutu moderovaná diskuze pořádaná Krajským úřadem Zlínského kraje, oddělením památkové péče na téma "Fotovoltaické systémy na památkách a v památkově chráněných územích".

Pozvání přijali zástupci: 

  • Ministerstva kultury – Památková inspekce
  • Národního památkového ústavu, generální ředitelství
  • Kanceláře veřejného ochránce práv
  • Ministerstva pro místní rozvoj
  • Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
  • Českého vysokého učení technického v Praze
  • České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.
  • Realizační firmy Efektivní dům, s.r.o.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru