Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou v rodině společně se svými rodiči a dalšími blízkými osobami vyrůstat. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Právní předpisy upravující oblast náhradní rodinné péče

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD);
  • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag), Evropská úmluva o osvojení. 

O všech formách rozhoduje soud.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru