Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

MZESP_Facebook_head.jpg (322 KB)

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011, projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005166 a projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III." s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009890. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek". Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč v rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" a z této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" získal Zlínský kraj 160 500 000 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1671 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III" získal Zlínský kraj 166 493 776 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1598 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru