Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025 (dál jen „Akční plán“) je prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje v květnu 2022.

Akční plán nyní vzniká a na tvorbě se podílí např. Pracovní skupina pro potřeby, Platforma pro tvorbu sítí a financování sítí SSL a Pracovní skupina pro strategii sociálních služeb včetně zástupců měst a obcí a poskytovatelů sociálních služeb odsouhlasenou formou dle aktuální situace v souladu s platnou legislativou.

Veřejnost se může zapojit do tvorby Akčního plánu svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor sociálních věcí
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru