Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Sloučená podoba datového modelu pro jednotné zpracování ÚAP (nezvýrazněné jevy v DM_CAD_P_2007.xls nebo DM_CAD_P_2012.xls z balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation), resp. v DM_GIS_P_2007.xls nebo DM_GIS_P_2012.xls z balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI) a ÚP (zeleně zvýrazněné jevy v DM_CAD_P_2007.xls nebo DM_CAD_P_2012.xls z balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation), resp. v DM_GIS_P_2007.xls nebo DM_GIS_P_2012.xls z balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI)
verze "březen 2019"

 

 
poslední úpravy:
 • (3.4.2019) nový prvek v katalogu jevů a v datovém modelu "část územního plánu s prvky regulačního plánu"
 • (16.12.2013) z datového modelu zpracování územního plánu odebrán jev "nezastavitelné území", přesunut do jevů ÚAP
 • (8.2.2013) nový prvek v katalogu jevů a v datovém modelu "dohoda o parcelaci"(3.1.2013) topologické kontroly v KaK sesouladěny s aktualizovaným zněním §101 stavebního zákona
 •  (19.11.2012) nové KaK rozšířeno i pro datový model zpracování dÚP 2007 >> volitelně existuje možnost zpracování v obou datových modelech (dÚP 2007 i ZdÚP 2012) a ve všech formátech (DGN (V7, V8), SHP, GDB, MDB)
 • (1.8.2012) nasazen nový datový model zpracování ZdÚP 2012 a do ostrého provozu spuštěn nový nástroj KaK (pro datové sady zpracované v modelu ZdÚP 2012)
 • v katalogu jevů upřesněna definice pojmu u ploch VZ
 • změna kódu L.1 na LX
 • zpřehlednění podoby Katalogu jevů (u ploch s rozdílným způsobem využití doplněno rozlišení jevů ZÚR, ÚP a ÚAP)
 • aktualizace vzorových dat (třídy ochrany ZPF)
 • sesouladění názvu plochy "PZ" v Katalogu jevů s názvem plochy "PZ" v DM_GIS_P_2007.xls (resp. DM_GIS_P_2012.xls) a v DM_CAD_P_2007.xls (resp. DM_CAD_P_2012.xls)
 • do DM_GIS_P_2007.xls (resp. DM_GIS_P_2012.xls) doplněny ÚAP jevy cyklotrasa, anodová a katodová ochrana produktovodu
 • do technologických podmínek zpracování doplněn zákaz 3D dat
 • v DM_GIS_P_2007.xls (resp. DM_GIS_P_2012.xls) doplněna doporučená symbolika (do MXD projektů výkresů) a definice pojmů u ploch s rozdílným způsobem využití
 • zpřehledněná verze DM_GIS_P_2007.xls (resp. DM_GIS_P_2012.xls) a metodiky Sjednocení digitálního zpracování pro prostředí ESRI
 • v katalogu jevů upřesněna definice pojmu u ploch DS
 • ve vzorových DGN a SHP datech sloučeny sousedící zastavitelné plochy
 • ve vzorových DGN a SHP datech upraveny plochy a označení VPS/VPO v místech "průsečíků"
 • v DM_CAD_P_2007.xls (resp. DM_CAD_P_2012.xls) doplněna definice pojmů u ploch s rozdílným způsobem využití
 • v katalogu jevů upřesněna definice pojmu u ploch TO.1
 • v katalogu jevů upřesněna definice pojmu ploch komerční vybavenosti (OK)
 • v katalogu jevů upřesněna definice pojmu ploch přírodních (P)
 • symbolika překryvné vrstvy biokoridorů ÚSES změněna na šrafuru (vodorovná zelená - stav; svislá červená - návrh)
 • přidán ÚAP jev "typický krajinný podcelek"
 • ke vzorovým datům přidány vzory souborů (z hlediska pojmenování) regulativů
 • v katalogu jevů opraveno zařazení poldrů (z WP do T*)
 • vzorová SHP data doplněna o atributy regulativů
 • opravena chyba v pojmenování vrstvy: urbanistická studie >>> územní studie
 • odebrány nadbytečné vrstvy souboru vymezeni_uzemi_2.dgn (v DM_CAD_P_2007.xls (resp. DM_CAD_P_2012.xls) )
 • v DM_CAD_P_2007.xls (resp. DM_CAD_P_2012.xls) opraveny RGB u ÚSES, doplněna symbolika
 • v DM_CAD_P_2007.xls (resp. DM_CAD_P_2012.xls) opraveny RGB u ploch s rozdílným způsobem vymezení, doplněna symbolika
 • přidán ÚAP jev "místní telekomunikační kabel"
 • přidány závazné metodické pokyny pro zpracování dat v prostředí ESRI - Sjednoceni_dUPD_ESRI
   
 • související odkazy:
Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje K+K 2007, resp. KaK 2012 Zlínského kraje
Předpis podoby výkresů územního plánu
Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu
Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu
Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) datový model CAD dÚP HKH 2007

download.png (647 b) datový model CAD ZdÚP 2012

download.png (647 b) datový model GIS dÚP HKH 2007

download.png (647 b) datový model GIS ZdÚP 2012

download.png (647 b) metodika Sjednocení dÚP 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation)

download.png (647 b) metodika Sjednocení dÚP 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI

download.png (647 b) vzorová CAD (MicroStation) data Sjednocení dÚP HKH 2007

download.png (647 b) vzorová CAD (MicroStation) data ZdÚP 2012

download.png (647 b) vzorová ESRI data Sjednocení dÚP HKH 2007

download.png (647 b) vzorová ESRI data ZdÚP 2012

download.png (647 b) vzorové regulativy

aktualizováno: 1.8.2022

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru