Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1. Informace o krajských zdravotnických zařízeních

2. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Zlín

3. Honitby Tečovice, Háj Mysločovice, Žlutava, Tlumačov – stav zvěře v letech 2017 – 2022

4. Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství

5. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Zlín

6. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Vsetín

7.  Seznam vyhlášených veřejných sbírek v oblasti záchrany a obnovy památek

8. Datum předložení odvolání v konkrétní věci

9. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Lípa nad Dřevnicí

10. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Lípa nad Dřevnicí II

11. Náklady na lůžko v domově se zvláštním režimem

12. Rozpor zákona s právním pořádkem ČR

13. Příprava občanů k obraně státu

14. Výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

15. Financování garantované sítě sociálních služeb za roky 2020-2024

16. Pokuty udělené podle § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

17. Kontakty na obce Zlínského kraje

18. Podání obdržená od společností JOGA LUHAČOVICE s.r.o. a JOGA RECYCLING s.r.o.

19. Získání informací od MěÚ Uherský Brod

20. Výběrové řízení na vedoucího oddělení dopravy a správních agend

21. Náhradní rodinná péče

22. Souhlas odboru DOP s vydáním rozhodnutí o stavebním povolení stavby "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták" v rámci vybraných stavebních objektů

23. Koordinované závazné stanovisko týkající se stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

24. Správní rozhodnutí vydaná v I. stupni 2019 – 2023

25. Rozhodnutí o přestupku přezkoumaná v roce 2023 Odborem právním a Krajským živnostenským úřadem

26. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Hulín

27. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Napajedla

28. Kontaktní e-maily na obce

29. Služební cesty Ing. Vychytila do USA

30. Revitalizace Čiperovy vily

31. Podklady k rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu – stavebního povolení na stavbu „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

32. Výběrové řízení - Všeobecné praktické lékařství v rozsahu prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Zlínského kraje

33. Reklamní zařízení v k. ú. Malenovice

34. Reklamní zařízení v k. ú. Malenovice

35. Vypořádání dotace organizace Hvězda z.ú. za rok 2023

36. Reklamní zařízení v k. ú. Napajedla

37. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Malenovice u Zlína a Louky nad Dřevnicí

38. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Hulín, Břest, Kroměříž

39. Dotace pro Charitu Uherský Brod v roce 2021

40. Podklady pro rozhodnutí o žádostech o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity

41. Dozor kraje nad nařízeními obcí. Dozorová činnost MV ve vztahu k právním předpisům kraje

42. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Lípa nad Dřevnicí

43. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Vizovice

44. SDH Vlachova Lhota – vyúčtování dotace 2023, žádost o dotaci 2024

45. Odměny a náhrady vyplacené zastupitelům 2023

46. Podklady pro rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství

47. Žádost obce Podkopná Lhota o dotaci na kanalizaci

48. K připojení pozemních komunikací

49. Povolení k provozování kanalizace v obci Bělov

50. Moravský rybářský svaz, z. s. – zaslání hlášení o hospodářských výsledcích za rok 2022.

51. Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 2019 – 2023

52. Hlášení o hospodaření a o dosažených hospodářských výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva za rok 2022

53. Prověřování postupu MMZL na úseku dopravy

54. Dotace poskytnuté konkrétnímu žadateli v roce 2022 a 2023 – hospodaření v lesích

55. Informace k vyřízení konkrétního podání Odborem ÚP

56. Vydávání krajského periodika, televizní vysílání

57. Plat a odměny ředitelů SŠ

58. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí

59. Žádost MŠ Kyselovice o navýšení kapacity

60. Metodika hostitelské péče

61. Odvolací řízení vedené odborem DOP ve věci „Místní komunikace v obci Martinice“

62. Přezkum hospodaření obce Komňa za rok 2023

63. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Zašová

64. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Vizovice

65. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Hulín a Malenovice u Zlína

66. Povaha komunikace parc. č. 1119/4 v k.ú. Zlín

67. Kontrolní vážení vozidel

68. Porušení § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy

69. Usnesení o zastavení přezkumného řízení – Odbor územního plánování a stavebního řízení

70. Konkurz na ředitele ZUŠ Uherské Hradiště

71. Ochrana oznamovatelů

72. Ochrana živočichů u rekreačního objektu „T.O.Píšov“ u Holešova

73. Doručení stížnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu

74. Volba přísedících

75. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Louky nad Dřevnicí

76. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Louky nad Dřevnicí II

77. Dokumenty ke stavbě „D55 (R55) 5507 Babice - Staré Město“

78. Dokumenty ke stavbě „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“

79. Zlínský kraj – k výkonu přenesené působnosti

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru