Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1. Informace o krajských zdravotnických zařízeních

2. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Zlín

3. Honitby Tečovice, Háj Mysločovice, Žlutava, Tlumačov – stav zvěře v letech 2017 – 2022

4. Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství

5. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Zlín

6. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Vsetín

7.  Seznam vyhlášených veřejných sbírek v oblasti záchrany a obnovy památek

8. Datum předložení odvolání v konkrétní věci

9. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Lípa nad Dřevnicí

10. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Lípa nad Dřevnicí II

11. Náklady na lůžko v domově se zvláštním režimem

12. Rozpor zákona s právním pořádkem ČR

13. Příprava občanů k obraně státu

14. Výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

15. Financování garantované sítě sociálních služeb za roky 2020-2024

16. Pokuty udělené podle § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

17. Kontakty na obce Zlínského kraje

18. Podání obdržená od společností JOGA LUHAČOVICE s.r.o. a JOGA RECYCLING s.r.o.

19. Získání informací od MěÚ Uherský Brod

20. Výběrové řízení na vedoucího oddělení dopravy a správních agend

21. Náhradní rodinná péče

22. Souhlas odboru DOP s vydáním rozhodnutí o stavebním povolení stavby "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták" v rámci vybraných stavebních objektů

23. Koordinované závazné stanovisko týkající se stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

24. Správní rozhodnutí vydaná v I. stupni 2019 – 2023

25. Rozhodnutí o přestupku přezkoumaná v roce 2023 Odborem právním a Krajským živnostenským úřadem

26. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Hulín

27. Povolení pro reklamní zařízení v k. ú. Napajedla

28. Kontaktní e-maily na obce

29. Služební cesty Ing. Vychytila do USA

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru